Eric Vangeel

Leeftijd: 52 jaar

Wonend: Hulst

Afkomstig: Deurne

Werk/studie: Zaakvoerder Zonnestudio Happy Sun

Biografie: 

Als tiener las ik al de politieke artikels in “De Standaard”, want bij ons thuis werd véél over politiek gepraat. Mijne pa zaliger, had dan ook een erg uitgesproken mening, ondanks dat hij nooit ‘kleur’ bekend heeft. Interesse in de politiek zit duidelijke in de genen.
Toch duurde het tot 2010 alvorens ik me engageerde. En zo werd ik in 2012 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid in Tessenderlo.
Al jaren vind ik dat belastinggeld beter kan besteed worden. Vaak wordt hiermee de gecreëerde structuren en vele ‘heilige huisjes’ in stand gehouden i.p.v. het algemene belang te dienen. We moeten als goede huisvaders omgaan met het belastinggeld. Een overtuiging die steeds groeide tijdens mijn 6 jaar als gemeenteraadslid, meer doen met minder om zo meer middelen vrij te maken om de zwakkeren in onze maatschappij vooruit te helpen en ondernemende mensen ondersteunen met hun initiatieven.
Sedert vorig jaar heb ik mij geëngageerd voor LOOI.nu. Alhoewel wij een bepaald maatschappijbeeld voor ogen hebben, is bij ons elk goed idee welkom. We streven samen naar een constructieve en positieve evolutief. Geen kleur, maar zeker niet kleurloos. Geen vooringenomenheid, maar resultaatgericht. Geen vooraf bepaalde uitsluitingen, maar wel kritisch en doordacht. Allemaal zaken waar ik me perfect kan in vinden en waardoor ik 100% geloof in LOOI.nu
Ik wil de Looienaars overtuigen dat het anders en beter kan…op alle vlakken! Hiervoor wil ik me volledig smijten, omdat ik er meer dan ooit in geloof !
Nu of Nooit….zegt men wel eens …awel ik zeg LOOI.NU of nooit!!

Mandaten:

Gemeenteraadslid / Lid OCMW-raad / Lid Politieraad HamBeringenTessenderlo

Contact: eric@looi.nu