Senioren

  • Er is nog veel werk aan de toegankelijkheid van gebouwen voor minder mobiele of oudere mensen.
    De openbare gebouwen dienen bekeken te worden, maar ook kunnen we handelaars informeren en begeleiden om ook hun winkels beter toegankelijk te maken.
  • Jong en oud meer verbinden. Meer banken, ontmoetingsplaatsen waar kinderen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten
  • Eenzaamheid bij senioren aanpakken