Verenigingsleven

  • Totaalpakket aanbieden voor buurtinitiatieven (externe firma levert een box met tapinstallatie, staantafels, drank, …. plaatst deze  en haalt alles weer op zodat een buurtfeest organiseren makkelijker wordt)
  • Centraal verenigingsloket met een online optie met nodige documenten,  aanvraagformulieren,..
  • Nieuw multifunctioneel gebouw voor diverse verenigingen: muziekacademie, sportverenigingen,…
  • Beleid rond de buurthuizen moderniseren
  • Openstaan en ondersteunen van alle initiatieven rond Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn immers de hoekstenen van onze Looise samenleving.