Hartelijk welkom op de site van LOOI.nu

Sinds 21 september 2017 blaast er een nieuwe politieke wind door onze gemeente, LOOI.nu. Los van alle ideologieën en kleuren gaat LOOI.nu voor een uniek lokaal project. Wij pakken de dingen aan. Wij zeggen waar het op staat en wij brengen oplossingen en voorstellen. 

Inspraak, overleg en communicatie zijn onze basisprincipes.  Alle beslissingen die het gemeentebestuur neemt hebben een invloed op onze inwoners en daarom moeten ze meer betrokken worden bij het beleid. 
 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen behaalde LOOI.nu een mooi resultaat. Met 1490 stemmen en 2 zetels in de gemeenteraad gaan wij 6 jaar lang jullie stem zijn. 

 

Laat van je horen ! Laat ons weten waarmee wij jullie kunnen helpen

Team-LOOI.nu !

 

Inspraak en overleg

Burgerparticipatie en duidelijke communicatie.

Veiligheid

Camera’s tegen zwerfvuil, overlast en kleine criminaliteit

Veilig naar school via fietsstraten, duidelijke oversteekplaatsen en extra toezicht

Een fiets-en voetgangerstunnel onder de Sparrenweg naar Gerhagen en de verkeersproblematiek daar aanpakken

Welzijn

Kinderarmoede lokaal aanpakken en initiatieven opstarten tegen eenzaamheid

Factuur voor huisvuilophaling corrigeren voor singles en éénoudergezinnen

Diversiteitsbeleid

Buurt- en wijkfeesten

Het aanbieden van een kant-en-klare feestcontainer en  een subsidies voorzien via een “Looi-bon” (aankoopbon Looise handelaars)

Het ondersteunen van verenigingen en jeugd: nieuw multifunctioneel gebouw

Dierenwelzijn

Een losloopweide voor honden in elk gehucht.  Een streng hondenpoepbeleid en het plaatsen van vuilbakjes/zakjes.

Wonen

Het aanmoedigen van alternatieve woonvormen bij nieuwe projecten: Co-housing, jong en oud onder één dak… als ook het herverkavelen van oude kavels

In de zomer wekelijkse huisvuilophaling en  het recyclagepark open stellen voor huisvuil

Handel en evenementen

De kerstmarkt op de markt en de kermissen in de gehuchten reanimeren en nieuwe impulsen voor zomeractiviteiten.

Looi heeft nood aan een strategisch marketingplan. We moeten van Looi een bekend merk maken.

Om dit alles te realiseren is een gezond financieel beleid een must

Geef Hulst, Engsbergen, Schoot en Berg eindelijk de aandacht die ze verdienen!