Hulst heeft gesproken

Begin dit jaar kregen alle inwoners van Hulst een bevraging van LOOI.nu in de bus. We vroegen hen om al hun wensen, voorstellen en vragen te noteren en dat deden ze in grote getalen. Alle formulieren zijn nu verwerkt, de inwoners zelf krijgen de resultaten persoonlijk per brief maar we willen ze graag met iedereen delen.
Uit al de inzendingen konden we 5 hoofdthema’s filteren. Wat is er goed in Hulst, Veiligheid, de leefbaarheid, handel en horeca en het Eikelplein.

Goed in Hulst

 • De mensen in de buurt.
 • Dichtbij een winkel de Spar.
 • Andere:
  • Jeugdbeweging (11%)
  • Groen (9%)
  • Werkgelegenheid (3%)
  • Betaalbaarheid (3%)

Veiligheid

● Camera’s.
● Geen zwaar verkeer meer door het centrum van Hulst enkel plaatselijk verkeer.
● De weg door het centrum voorzien van een fietspad (en eindelijk verlost zijn van
die verdomde paaltjes).
● Strenger optreden tegen kleine criminaliteit, overlast, tegen geurhinder en
geluidsoverlast.
● Voor de woonwijken kort bij een kmo en industriezone gelegen een duidelijk
beleid en een lange termijnvisie uitwerken.

Leefbaarheid

 • Meer groen in de wijken met onderhoud op geregelde tijdstippen.
 • Een echte speeltuin voor de kinderen van Hulst gemaakt door en voor hen.
 • Meer evenementen organiseren.
 • Het sociaal contact herstellen.
 • De straat -en wijkwerking stimuleren.
 • Onze verenigingen helpen en ondersteunen.
 • Wat minder appartementen zou mogen.

Handel en Horeca

 • Een bankautomaat.
 • Nieuwe handelszaken, al zijn jullie zeer tevreden met de komst van de Spar.
 • Meer Horeca mag ook en liefst met een paar mooie terrassen meer sfeer met de kerstperiode.
 • Een bio markt of markt met regionale en ambachtelijke specialiteiten.

Eikelplein

 • Camera’s.
 • Een picknickplaats.
 • Een paar speeltuigen.
 • Fonteintje.
 • Vuilnisbakken.
 • Wat minder parkeerplaatsen mag en graag duidelijk afgelijnd.
 • Meer groen en liefst enkel lage begroeiing met her en der banken.

Heel het LOOI.nu team bedankt  iedereen die de tijd nam voor het invullen van onze enquête! Inspraak en overleg zijn de fundering van LOOI.nu, deze antwoorden helpen ons verder om samen met u het project voor een beter Hulst te starten. 14 oktober beslist u op welke manier we dit verder gaan zetten, kiezen voor LOOI.nu is kiezen om samen dit project verder zetten.