Tot 50€ verschil voor een vat bier.

Bron: HLN 24 november

De prijzen die onze verenigingen betalen voor de dranken die ze schenken tijdens fuiven, bals en feesten in onze buurthuizen zijn al langer een doorn is het oog van veel inwoners. Drie maanden geleden kwam dit punt op de agenda van de gemeenteraad naar aanleiding van de opmaak van een langdurige overeenkomst met een nieuwe leverancier voor alle buurthuizen. Onze raadsleden vroegen toen aan de schepen of de prijzen dan drastisch lager zouden kunnen. We zullen trachten ze alvast op hetzelfde niveau te houden, was haar reactie. Dat was de aanleiding van ons vergelijk en dit persbericht. Dat de consessies het verlagen van de prijzen in de weg zouden staan is niet correct, Het Loo en de Griffel hebben sinds enige tijd een nieuwe uitbater, men had toen al kunnen ingrijpen. 
We zien de nieuwe prijzen met spanning tegemoet en hopen dat ze de concurrentie met Ham kunnen doorstaan.